Magazine Wandel.nl


De KWBN (Kon. Wandel Bond Nederland) geeft 5x per jaar een magazine uit: Wandel.nl.
In 2015-2017 heb ik de volgende artikelen aangeleverd:

 • 2015-5: De voormalige eilanden Schokland en Urk
 • 2016-1: ‘It Fryske Lan’, bezienswaardigheden tijdens de Friese Elfstedenwandeltocht
 • 2016-4: Interview met Guus Wesselink & Riet van Laake over hun pelgrimstochten
 • 2017-2: Nieuwe Hollandse Waterlinie bij Culemborg en de Lek
 • 2017-3: Stiltewandeling.

Van 2018 t/m 2020 had ik een vaste rubriek: een artikel over een Lange-Afstand-Wandelroute.
In 2020 leverde ik ook de ‘themawandelingen’ aan, zie hieronder.

 • 2018-1: Watersnoodpad (KWBN)
 • 2018-2: Graafschapspad (Wandelnet)
 • 2018-3: Romeinse Limespad (Wandelnet)
 • 2018-4: Grenslandpad (Wandelnet)
 • 2018-5: Gelukkigerwijspad (Min. van Geluk, Welbevinden en Plezier, Wilco Kruijswijk)
 • 2019-2: Waterliniepad (Wandelnet)
 • 2019-3: Grote Rivierenpad (Wandelnet)
 • 2019-4: Nederlands Kustpad deel 2: N- en Z-Holland (Wandelnet)
 • 2019-5: Noord-Hollandpad (Recreatie N-Holland, Uitg. Open Kaart)
 • 2020-1: Pionierspad (Wandelnet) & artikel ‘voorjaarswandelingen’
 • 2020-2: Oudste wandelroute van NL (ANWB) & artikel ’30 jaar NS-wandelingen’
 • 2020-3: Struinpad (Ministerie van Geluk, Welbevinden en Plezier, Wilco Kruijswijk)
 • 2020-4: Voetstappenpad (Goois Natuurreservaat) & artikel najaarswandelingen
 • 2020-5: Hanzestedenpad (Wandelnet); zie hieronder, klik op afbeelding om te lezen.

In 2021 schrijf ik reportages over een route in een Elmar-wandelgids:

 • 2021-1: Utrechtse veenweiden (op pad met auteur Noes Lautier)
 • 2021-2: Salland (interview met auteur Menno Faber).
 • 2021-3: Rottemerenroute (wandelreportage)

Hanzestedenpad 1e spread

Hanzestedenpad 2e spread