Wandelnet


Redactie LAW-gidsen
Sinds april 2024 doe ik voor Wandelnet de (eind)redactie van gidsen die een gewijzigde herdruk of een reconstructie ondergaan. De werkzaamheden bestaan uit de redactie van kaart, routebeschrijving, informatieve hoofdstukken en korte informatieve tekstjes bij de routebeschrijving (points of interest). Het werk neemt maximaal 1 dag per week in beslag (op flexibele basis).

Herdruk Elfstedenpad: inventarisatie en tekst schrijven
Voor de gewijzigde herdruk van de gids Elfstedenpad voerde ik najaar 2023 een inventarisatie uit m.b.t. de thema’s: zijn ze nog relevant, is uitbreiding nodig, kun je elementen toevoegen (filmpjes, podcasts) en hoe? Daarnaast leverde ik een overzicht aan van de ‘elf fonteinen’ in de elf Friese steden: ontstaan, locatie (aan de route?) en hun betekenis. Als vervolgopdracht schreef ik een informatief hoofdstuk (4 pag.’s) over de fonteinen en een kadertekstje over Elfsteden-zwemtocht van Maarten van der Weijden. De gids verscheen voorjaar 2024.

2 onderzoekjes: routewijziging en herdruk
Eind 2022 bracht ik het interne proces van een routewijziging (LAW / Streekpad) in kaart: wie doet wat bij Wandelnet vanaf het moment dat er een melding binnenkomt t/m het eindresultaat. Het doel was om het proces te verbeteren: taken duidelijk(er) afbakenen en het proces efficiënter laten verlopen. Daartoe heb ik 3 vrijwilligers en 5 kantoormedewerkers geïnterviewd. Mijn verslag (17 pagina’s) kreeg de titel: ‘Het pad van een routewijziging’.
Voorjaar 2023 voerde ik een vergelijkbaar onderzoek uit naar het interne proces dat voorafgaat aan een (gewijzigde) herdruk of reconstructie van een LAW of Streekpad. Alle betrokken medewerkers heb ik geïnterviewd, hun antwoorden zijn samengevoegd in een verslag getiteld: ‘de weg naar een herdruk’.

Auteur van LAW-gidsen
Sinds 2003 redigeer en schrijf ik voor Wandelnet diverse LAW-gidsen. Meestal gaat het om de informatieve hoofdstukken. Over wat er onderweg te zien is, hoe het landschap zich ontwikkelt en wat de streek typeert. Soms controleer ik ook de routebeschrijvingen op stijl, grammatica en spelling. En niet te vergeten op juistheid van de route ten opzichte van de kaart.

Betuwepad
In 2022 heb ik in opdracht van Wandelnet de informatieve teksten geschreven voor het Betuwepad, een nieuw Streekpad, waarvan de gids tweede helft 2022 verscheen. Ik heb ook de tekst geschreven van de informatieve folder die, vooruitlopend op de gids, in 2021 werd gepubliceerd.

Waterliniepad
In 2019 verscheen de volledig herziene druk van het Waterliniepad; de oude gids dateert van 2004. Voor de nieuwe gids heb ik, samen met collega Flip van Doorn, de informatieve hoofdstukken (ieder 4 hoofdstukken) geschreven over de Nieuwe Hollandse Waterlinie (Weesp-Biesbosch). Daarnaast heb ik alle ‘points of interest’ (bezienswaardigheden langs de route) van de Nieuwe Hollandse Waterlinie geschreven: de actuele stand van zaken rond forten, kazematten, nieuwe natuur, inundatiekanaaltjes, etc.

Groot-Frieslandpad
In 2016 verscheen het Groot-Frieslandpad. Naast de redactie van de routebeschrijvingen schreef ik de informatieve hoofdstukken over West-Friesland. De achtergrondinformatie van het 2e deel (van Sneek door Friesland, Drenthe, Groningen tot Duitsland aan toe) heeft collega  Flip van Doorn aangeleverd. In februari 2017 was het Groot-Frieslandpad ‘Wandelroute van het Jaar 2017’.

Kustpad & Waddenwandelen
In 2014/15 heb ik de teksten geschreven van het Nederlands Kustpad deel 1, 2 en 3 (LAW 5). Het jaar daarvoor was de nieuwe gids van Streekpad Waddenwandelen (SP 4) aan de beurt; ik heb alle informatieve teksten aangeleverd en de redactie van de routebeschrijvingen uitgevoerd. Als vennoot van Routewerk toetste ik – samen met Rutger Burgers – de conceptroutes op kansen en knelpunten. We verkenden alle Waddeneilanden tot Borkum aan toe en voerden overleg met belanghebbenden zoals Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten en gemeentes. Zo ontstond een breed draagvlak voor dit prachtige Streekpad.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nieuwsbrief
Najaar 2020 schreef ik op verzoek van Wandelnet de nieuwsbrief over het vernieuwde Hanzestedenpad. Je leest het nieuws hier (t/m blokje ‘De padcoördinator vertelt’).
Eind 2020 schreef ik 4 artikelen voor de (papieren) Jubileumuitgave van Wandelnet (40 jaar), o.a. over de belangenbehartiging (zie hieronder, klik op afbeelding om te lezen).
Het commentaar van Frank Hart, coördinator belangenbehartiging bij Wandelnet, luidde: “Wat een ontzettend leuk stuk heb je ervan gemaakt. Echt reclame voor de belangenbehartiging.”