Wandelnet


Auteur van LAW-gidsen
Sinds 2003 redigeer en schrijf ik voor Wandelnet diverse LAW-gidsen. Meestal gaat het om de informatieve hoofdstukken. Over wat er onderweg te zien is, hoe het landschap zich ontwikkelt en wat de streek typeert. Soms controleer ik ook de routebeschrijvingen op stijl, grammatica en spelling. En niet te vergeten op juistheid van de route ten opzichte van de kaart.

Waterliniepad
In 2019 verscheen de volledig herziene druk van het Waterliniepad; de oude gids dateert van 2004. Voor de nieuwe gids heb ik, samen met collega Flip van Doorn, de informatieve hoofdstukken (ieder 4 hoofdstukken) geschreven over de Nieuwe Hollandse Waterlinie (Weesp-Biesbosch). Daarnaast heb ik alle ‘points of interest’ (bezienswaardigheden langs de route) van de Nieuwe Hollandse Waterlinie geschreven: de actuele stand van zaken rond forten, kazematten, nieuwe natuur, inundatiekanaaltjes, etc.

Groot-Frieslandpad
In 2016 verscheen het Groot-Frieslandpad. Naast de redactie van de routebeschrijvingen schreef ik de informatieve hoofdstukken over West-Friesland. De achtergrondinformatie van het 2e deel (van Sneek door Friesland, Drenthe, Groningen tot Duitsland aan toe) heeft collega  Flip van Doorn aangeleverd. In februari 2017 was het Groot-Frieslandpad ‘Wandelroute van het Jaar 2017’.

Kustpad & Waddenwandelen
In 2014/15 heb ik de teksten geschreven van het Nederlands Kustpad deel 1, 2 en 3 (LAW 5). Het jaar daarvoor was de nieuwe gids van Streekpad Waddenwandelen (SP 4) aan de beurt; ik heb alle informatieve teksten aangeleverd en de redactie van de routebeschrijvingen uitgevoerd. Als vennoot van Routewerk toetste ik – samen met Rutger Burgers – de conceptroutes op kansen en knelpunten. We verkenden alle Waddeneilanden tot Borkum aan toe en voerden overleg met belanghebbenden zoals Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten en gemeentes. Zo ontstond een breed draagvlak voor dit prachtige Streekpad.

Nieuwsbrief
Eind 2015 heb ik de ‘Lopende zaken’ – nieuwsbrief van Wandelnet – samengesteld. Met de afdeling marketing bepaalden we de onderwerpen en verzamelden het nieuws. Vervolgens schreef ik de nieuwsrubrieken. Daarbij werkte ik samen met vrijwilligers van Wandelnet.

Cover Nederlands Kustpad deel 3cover Streekpad WaddenWandelen