Wandelnet


Herdruk Elfstedenpad: inventarisatie en tekst schrijven
Vanwege een gewijzigde herdruk van de gids van het Elfstedenpad heb ik najaar 2023 een inventarisatie uitgevoerd met betrekking tot de thema’s van de gids en de belevingswaarde: zijn de thema’s nog relevant, is uitbreiding nodig, kun je elementen toevoegen (filmpjes, podcasts) en zo ja hoe? Ik heb ook een inventarisatie aangeleverd van de ‘elf fonteinen’ in de elf Friese steden: het ontstaan ervan, de locatie (aan de route?) en het verhaal achter elk kunstwerk. Met een vervolgopdracht heb ik een informatief hoofdstuk (dubbele spread) geschreven over de elf fonteinen en een kadertekstje over de Elfsteden-zwemtocht van Maarten van der Weijden. De herziene gids verschijnt begin 2024.

Onderzoekje routewijziging
Eind 2022 heb ik het interne proces van een routewijziging (van een LAW of Streekpad) in kaart gebracht: wie doet wat bij Wandelnet vanaf het moment dat er een melding binnenkomt tot en met het eindresultaat (melding op de site of gewijzigde herdruk). Het doel van het onderzoekje was om het proces – waar mogelijk – te verbeteren: hoe kunnen de taken binnen de organisatie duidelijk(er) worden afgebakend en hoe kan het proces efficiënter verlopen? Voor het antwoord op die vragen heb ik 3 vrijwilligers en 5 kantoormedewerkers geïnterviewd. Hun informatie heb ik weergegeven en geordend in een verslag van 17 pagina’s.

Auteur van LAW-gidsen
Sinds 2003 redigeer en schrijf ik voor Wandelnet diverse LAW-gidsen. Meestal gaat het om de informatieve hoofdstukken. Over wat er onderweg te zien is, hoe het landschap zich ontwikkelt en wat de streek typeert. Soms controleer ik ook de routebeschrijvingen op stijl, grammatica en spelling. En niet te vergeten op juistheid van de route ten opzichte van de kaart.

Betuwepad
In 2022 heb ik in opdracht van Wandelnet de informatieve teksten geschreven voor het Betuwepad, een nieuw Streekpad, waarvan de gids tweede helft 2022 verscheen. Ik heb ook de tekst geschreven van de informatieve folder die, vooruitlopend op de gids, in 2021 werd gepubliceerd.

Waterliniepad
In 2019 verscheen de volledig herziene druk van het Waterliniepad; de oude gids dateert van 2004. Voor de nieuwe gids heb ik, samen met collega Flip van Doorn, de informatieve hoofdstukken (ieder 4 hoofdstukken) geschreven over de Nieuwe Hollandse Waterlinie (Weesp-Biesbosch). Daarnaast heb ik alle ‘points of interest’ (bezienswaardigheden langs de route) van de Nieuwe Hollandse Waterlinie geschreven: de actuele stand van zaken rond forten, kazematten, nieuwe natuur, inundatiekanaaltjes, etc.

Groot-Frieslandpad
In 2016 verscheen het Groot-Frieslandpad. Naast de redactie van de routebeschrijvingen schreef ik de informatieve hoofdstukken over West-Friesland. De achtergrondinformatie van het 2e deel (van Sneek door Friesland, Drenthe, Groningen tot Duitsland aan toe) heeft collega  Flip van Doorn aangeleverd. In februari 2017 was het Groot-Frieslandpad ‘Wandelroute van het Jaar 2017’.

Kustpad & Waddenwandelen
In 2014/15 heb ik de teksten geschreven van het Nederlands Kustpad deel 1, 2 en 3 (LAW 5). Het jaar daarvoor was de nieuwe gids van Streekpad Waddenwandelen (SP 4) aan de beurt; ik heb alle informatieve teksten aangeleverd en de redactie van de routebeschrijvingen uitgevoerd. Als vennoot van Routewerk toetste ik – samen met Rutger Burgers – de conceptroutes op kansen en knelpunten. We verkenden alle Waddeneilanden tot Borkum aan toe en voerden overleg met belanghebbenden zoals Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten en gemeentes. Zo ontstond een breed draagvlak voor dit prachtige Streekpad.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nieuwsbrief
Najaar 2020 schreef ik op verzoek van Wandelnet de nieuwsbrief over het vernieuwde Hanzestedenpad. Je leest het nieuws hier (t/m blokje ‘De padcoördinator vertelt’).
Eind 2020 schreef ik 4 artikelen voor de (papieren) Jubileumuitgave van Wandelnet (40 jaar), o.a. over de belangenbehartiging (zie hieronder, klik op afbeelding om te lezen).
Het commentaar van Frank Hart, coördinator belangenbehartiging bij Wandelnet, luidde: “Wat een ontzettend leuk stuk heb je ervan gemaakt. Echt reclame voor de belangenbehartiging.”